Barion Pixel
Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Zahara Gold Kft. valamennyi, az www.gourmetvillage.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruházban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

2. A webáruház tulajdonosa és üzemeltetője

A szerződés a Zahara Gold Kft.-vel (a továbbiakban Eladó) jön létre.
Cég Neve: Zahara Gold Kft.
Székhely: 2111 Szada, Jókai utca 66.
Fióktelep: 2112 Veresegyház, Fő út 18.
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-193007
Adószám: 26312284-2-13 Számlaszám: 11742049-21456080
Ügyvezető igazgatók: Berencsi Sándor, Berencsiné Berényi Tímea
Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 993 5131 (hívható munkanapokon H-Cs: 8:00-16:00, P: 8-13 óráig) Webáruház ügyfélszolgálat email címe: info@gourmetvillage.hu
Visszárúk (termékcsere, elállás) visszaküldési címe az Eladó fióktelepe.

3. Tárhelyszolgáltató adatai

Cég neve: BITADMIN KFT.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Rév utca 36.
Adószáma: 23579194-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-151342
Email címe: info@pcvilag.hu
Telefon: +36-30/533-16-84
A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak, a megrendelések adatainak a tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

4. A webáruház használata, az ajánlattétel menete

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval (27% ÁFA) megnövelt teljes (bruttó) összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba rakom” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. A Weboldal oldalsávjában tájékozódhat a vásárló, hogy mely termékeket helyezte a kosárba. Ha a Vásárló már minden terméket a kosarába helyezett, amit szeretett volna, akkor az oldalsávban vagy a képernyő jobb felső sarkában található Kosár feliratra kattintva megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló minden rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. Ezen a felületen választhatja ki a Vásárló a neki megfelelő szállítási és fizetési módokat is. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldése” feliratra kattintva adhatja le végleges rendelését Eladó részére. A rendelés elküldésének a feltétele jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat ismerete és elfogadása. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a ” Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldése ” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Eladó a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 5. pont).

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt az ajánlat Eladóhoz történő megérkezését követő legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy az Eladó megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz. Ajánlatának/megrendelésének Eladóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. Az Eladó a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Eladó általi elfogadásáról szóló, az Eladó által a Vásárló részére megküldött külön email Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email (48 órán belüli) megérkezésével. A szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt. Ha a Vásárló a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló email beérkezését követő 4 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján, vagy telefonon) a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló emailt az Eladó akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.1. A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

5.1.1. Alkohol vásárlása

Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni. Amennyiben alkohol termék is került a kosárba, a megrendelőnek a pénztár oldalon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy betöltötte 18. életévét. A nyilatkozat hiányában a rendelés egyoldalúan törlésre kerül a rendszerből, szerződés nem jön létre.

5.1.2. Minimális rendelési értékhatár

A webáruházban bruttó 2.000,- Ft kosárérték a minimális rendelési összeg, ez alatti rendeléseket nem áll módunkban felvenni. A minimális rendelési kosárérték a termékek bruttó aktuális eladási árának kuponkóddal és ajándékutalvány értékével NEM csökkentett értékére vonatkozik.

6. Hibás ár

Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a Weboldalon technikai vagy személyi hiba miatt hibás ár kerül feltüntetésre. Eladó nem köteles a piaci ártól lényegesen eltérő áron eladni a terméket Vásárló részére. Ebben az esetben Eladó írásban felkínálja Vásárló részére a termék megvásárlását a termék helyes árán. Vásárló ezt követően szabadon dönthet, hogy ezen az áron meg kívánja-e vásárolni a terméket. Amennyiben nem, a szerződés nem jön létre Eladó és Vásárló között.

7. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

A megrendelés adatait az Eladó tárolja elektronikus formában. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni a Vásárló, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t. Ez akkor jelenik meg a Vásárló képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta az Eladó részére az email címét, az Eladó – a 5. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát emailben, melyet szintén kinyomtathat. Az adatkezeléssel összefüggésben ld. az Adatvédelmi Szabályzatot. A Webáruház weboldala valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html alapú weboldal megjeleníthető. A Webáruház működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftver és/vagy szerver hibákért Eladó felelősséget nem vállal. Hiba esetén az Eladó kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni őt.

8. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése
érdekében Eladó rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 6. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatálya alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a./ a terméknek, b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni a 8.1 pontban részletezett esetek kivételével. A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Eladó részére az Elállási Időszak alatt. Írásban történő elállás esetén a Vásárló felhasználhatja a megrendelés visszaigazolás csatolmányában található elállási nyilatkozat mintát vagy letöltheti a
https://www.gourmetvillage.hu/dokumentumok/elallasi_nyilatkozatminta.pdf linken keresztül is. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének időpontját veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 2. pontban feltüntetett veresegyházi fióktelep címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A Webáruház üzlethelyiséggel nem rendelkezik, így a termékek személyes visszavitelére Vásárlónak nincs lehetősége.

Az Eladó a visszaküldött termékek bruttó árát és a kiszállítási költségét téríti meg Vásárló részére. Amennyiben Vásárló egyidejűleg több terméket is rendelt, és ezek egy részére nem kívánja érvényesíteni az elállási jogát, úgy ezen megtartott termékeknek a teljes kiszállítási díját Vásárló köteles megfizetni Eladó részére. A visszaküldés költsége a Vásárlót terheli. Elállás esetén a termékekhez és azok kiszállításához közvetlenül nem kapcsolódó, opcionálisan választható egyéb
szolgáltatások költsége nem visszatéríthető. Ezek közé tartozik az utánvét díj és a sürgősségi – 1 napos garancia – kiszállítás extra díja.
Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az Eladó a termék(ek) fizikai visszavételének időpontjában haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) Eladó általi átvételétől (fizikai visszavétel) számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által megfizetett bruttó vételárat és a szállítási költséget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést az Eladó a Vásárlóval szemben érvényesíti. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. Az Eladó minden esetben a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza a visszatérítendő összeget. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség. A Vásárló a bankszámlaszámot , amire a visszatérítést igényli, köteles az elállás írásos bejelentésével egyidejűleg Eladó rendelkezésére bocsátania. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, az Eladó ügyfélszolgálatához fordulhat a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken.
8.1. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog a következő esetekben: – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított az Eladó elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, – olyan zárt csomagolású élelmiszer tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

9. Árak, fizetési módok

9.1. Hagyományos fizetési eszközök

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben az Eladó által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, az Eladó költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.
Vásárlónak lehetősége van megrendelés teljes, járulékos költségeket tartalmazó bruttó végösszegét banki átutalással, utánvéttel kifizetnie. Utánvételes fizetés választása esetén Eladó minden esetben bruttó 600 Ft utánvét díjat számít fel. Utánvételes fizetés esetén a Csomagküldő szolgáltatótól, illetve a csomagátvételi helytől függ, hogy milyen fizetési módokat kínál fel Vásárló részére. Ezen esetekben Vásárló kötelezettsége a lehetséges fizetési módokról előzetesen tájékozódni. Utánvéttel NEM fizethetőek az elektronikai eszközök (elektromos kávégépek és kávéőrlők). Utánvétes fizetési mód választására nincs lehetőség, amennyiben ingyenes szállítást érvényesít a Vásárló, továbbá utánvétes fizetés nem válaszható MPL szállítás választása esetén.
Online fizetés VISA, MASTERCARD, American Express bankkártyával vagy Barion tárcával lehetséges. A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el! Bővebb információ a Barionról. Bankkártyával nem fizethetőek az MPL kiszállítással kért rendelések.
Korábban visszamondott rendelés teljesítését csak banki előre utalás mellett kérheti a Vásárló.
Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyes egyedi esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen. Előre utalás esetén az esedékes vételárat és a kapcsolódó költségek összegét Vásárlónak Eladó 2. pontban feltüntetett bankszámlájára kell utalnia. A Vásárlónak banki előre utalás esetén meg kell adnia rendelési számát a közlemény rovatban. Előre utalás választása esetén az megrendelés összegének beérkezési határideje a rendelés leadásától számított 2 munkanap. 2 munkanap letelte után, ha fizetés nem teljesült, a rendelés törlésre kerül. 2 munkanapon belül azonban a Vásárlónak lehetősége van a rendeléskor választott banki előre utalás fizetési mód megváltoztatását kérni utánvétes fizetési módra, amennyiben megrendelése nem tartalmaz elektronikai eszközt. Vásárló a fizetési mód megváltoztatási kérelmét írásban, az info@gourmetvillage.hu email címre küldheti.

9.2. Kuponok

Az Eladó egyes marketing kampányok keretében kedvezményt biztosító online kuponkódokat nyújt Vásárlóinak. A kuponok részletes felhasználási módját az adott kampány leírásában – hírlevélben, weboldalon, offline szóróanyagon vagy közösségi média felületen – teszi közzé. A vásárlási értékhatárhoz kötött kuponok esetében a kosárba tett termékek bruttó értéke az irányadó, vagyis a minimális rendelési értéket a szállítási díj nélkül kell elérni. A kuponkódok csak a Kosár vagy Pénztár oldalon, a rendelés elküldése előtt beírva érvényesíthetőek. Utólag, a rendelés leadását követően nem kérhető a kupon kedvezmény levonása a megrendelés értékéből. A kuponok lejárata nem hosszabbítható. Amennyiben eltérő vállalást nem tartalmaz a kampány leírása, úgy az egyes kuponkódokat egy Vásárló csak egy alkalommal használhatja fel. A Vásárló ebben a tekintetben a számlázási címe alapján kerül beazonosításra. A vásárlás során egyidejűleg csak egy kupon használható fel.

9.2.1. Ajándékutalvány

A Webáruházban lehetőség van online ajándékutalvány megvásárlására. Az ajándékutalványt online, .pdf formátumban küldi ki Eladó a vételár Eladó bank vagy Barion számláján történt jóváírását követően, munkanapokon 24 órán belül.
Az ajándékutalványt kinyomtatását és postázását Eladó nem vállalja.
Ajándékutalvány vásárlása esetén utánvétes fizetési mód nem válaszható, az utalvány értékét banki átutalással, vagy online bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül kell kiegyenlíteni.
Az utalvány a kiállításától számított 3 hónapig használható fel, érvényességi idejének meghosszabbítása nem kérhető. Érvényességi időn belül az utalvány értéke több részletben is felhasználható.
Az ajándékutalvány csak fizikai termékekre váltható be, a rendeléssel kapcsolatosan felmerülő szállítási költség fedezésére vagy újabb ajándékutalvány vásárlására nem használható fel.
Az ajándékutalvány csak a www.gourmetvillage.hu oldalon leadott, online rendelésekre használható fel, a termékek személyes átvételére és az utalvány személyes beváltására nincsen lehetőség. Az utalvány pénzre nem váltható vissza.
Az ajándékutalvány felhasználása egy egyedileg generált kuponkód segítségével történik. A kuponkódot és a lejárati dátumot az Eladó emailben küldi meg Vásárló részére az utalvánnyal egyidejűleg. Az emailben megküldött kuponkódot és a lejárati dátumot Vásárló kötelessége kézzel utólag felvinni a kinyomtatott utalványra. Az ajándékutalvány felhasználásakor ezt a kuponkódot a Webáruház Kosár és Pénztár felületén lehet megadni a rendelés elküldése előtt. Utólag, a rendelés leadását követően nem kérhető a kupon kedvezmény, vagyis az ajándékutalvány értékének levonása a megrendelés értékéből.
Amennyiben Vásárló az utalvánnyal azonos rendelésben más, fizikai terméket nem vásárol, úgy a Kosár/Pénztár oldalon a IZU19 kuponkódot szükséges használnia annak érdekében, hogy a rendszer
ne számítson fel szállítási költséget. Ez a kuponkód nem vehető igénybe más fizikai termékek rendelésével egyidejűleg.

10. Szállítási módok, határidők és díjak, termék átvétele, számlázás

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. Eladó a Webáruházban ettől eltérő szállítási határidőket is megadhat egyes termékekre vonatkozóan, azonban ezek csak tájékoztató jellegűek, Eladó ezekért garanciát nem vállal. Amennyiben a megrendelt termék(ek) gyártása idő közben megszűnt, vagy Eladótól független okokból Eladó által nem beszerezhető(ek), úgy Eladó fenntartja a jogot a nem teljesítésre.
A Webáruházban leadott megrendelések személyes átvételére nincs lehetőség.
Az Eladó a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-vel, mint GLS csomagküldő szolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban. Vásárlónak lehetősége van kiszállítást kérni a megrendeléskor megadott szállítási címre. Átveheti továbbá a termékeket GLS Csomagponton vagy GLS Csomagautomatában. GLS Futárszolgálattal történő rendelés esetén az Eladó által vállalt maximális szállítási határidő 14 nap. Ez alól kivételt képeznek a weboldalon jól látható helyeken előre feltüntetett azon 5 napnál hosszabb szabadság miatti ún. zárvatartási időszakok, melyek ideje alatt mind az ügyfélszolgálat, mind a csomagfeladás teljesen szünetel. Ezek esetén a szállítási határidő napjai a szabadság utáni első munkanaptól számítódnak.
Az Eladó a Magyar Posta Zrt.-vel, mint MPL csomagküldő szolgáltatóval nem áll szerződéses kapcsolatban, ugyanakkor a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postai kormányrendelet) 2024. évi módosításának eleget téve lehetővé teszi a Vásárlónak az MPL, azaz postai szállítás választását a megrendeléskor megadott házhozszállítási címre. MPL szállítás kizárólag banki (előre) átutalás fizetési mód esetén kérhető. Utánvétes fizetési igény és bankkártyás fizetés esetén kizárólag GLS Futárszolgálat választható. MPL szállítás választása esetén az Eladó a postára juttatás és az extra adminisztrációs költségek fedezésére logisztikai felárat számít fel a normál szállítási díjon felül. A logisztikai díj MPL szállítás választása esetén bruttó 2.000,- Ft. Az MPL szállítással rendelt csomagokat Eladó havonta egy, előre nem megjelölt alkalommal adja át egy postai átvevőhelyen az MPL Futárszolgálatnak kiszállításra, így ezen csomagok esetében a vállalt kiszállítási idő 30 nap. Ez alól kivételt képeznek a weboldalon jól látható helyeken előre feltüntetett azon 5 napnál hosszabb szabadság miatti ún. zárvatartási időszakok, melyek ideje alatt mind az ügyfélszolgálat, mind a csomagfeladás teljesen szünetel. Ezek esetén a szállítási határidő napjai a szabadság utáni első munkanaptól számítódnak.
A kért szállítási módot megrendeléskor szükséges megadni. A futárszolgálatnak történő átadást követően a kiszállítási cím már csak bruttó 3.000,- Ft adminisztrációs díj megfizetése mellett módosítható. A módosítási igényt írásban, az info@gourmetvillage.hu email címre szükséges jelezni. Utólagos cím módosítás esetén a megjelölt kiszállítási határidőt Eladó nem garantálja.

Az egyes szállítási módokhoz tartozó szállítási díjak a következők:
1. Házhoz szállítás: bruttó 1.890,- Ft
2. GLS csomagpont: bruttó 1.500,- Ft
3. GLS Csomagautomata: bruttó 1.500,- Ft
4. MPL házhozszállítás: bruttó 2.990,- Ft (20kg-os csomag feladási súlyig. 20kg felett egyedi ár megszabása mellett választható.)

A fenti szállítási díjak az utánvét díjat (ld. 9. pont) nem tartalmazzák. Bruttó 35.000,- Ft feletti – kedvezménykuponok értékének levonása után értendő – megrendelés esetén a házhoz szállítás díját Eladó átvállalja. Amennyiben a megrendelés összege eléri a bruttó 35.000,- Ft-ot, és ingyenes kiszállításra jogosult a Vásárló, úgy csak a banki előre utalásos vagy a Barion bankkártyás fizetési mód választható. Amennyiben 35.000,- Ft feletti rendelését utánvéttel kívánja fizetni a vásárló, úgy a normál szállítási díjak és az utánvétdíj együttes megfizetése mellett választhatja az utánvétes házhozszállítást is. Ingyenes szállítás igénybevétele esetén a kiszállítás minden esetben GLS Futárszolgálattal történik.
A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés szállítási költsége, továbbá bruttó 3.000,- Ft adminisztrációs díj a vásárlót terhelik. Újraküldéskor a termék(ek) ára, a szállítási és adminisztrációs költség minden esetben előre utalással fizetendő.
A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a csomagküldő szolgáltatótól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik.
A Vásárló kötelezettsége átvételt megelőzően a külső csomagolás sérülésmentességének ellenőrzése. Amennyiben a Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, ezekről a futártól/csomagküldő szolgáltatótól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Közvetlenül átvételt követően a Vásárló kötelezettsége a Termékek megrendeléssel egyező típusát, darabszámát és a termékek sérülésmentességét ellenőrizni. Az esetleges eltéréseket vagy sérüléseket Vásárló kötelessége munkanapokon 48 órán belül írásban – elektronikus levél útján – jelezni Eladó felé. A termékek sérüléséről Eladónak jogában áll fotót bekérni a Vásárlótól. Amennyiben láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó – a felvett jegyzőkönyv bemutatását követően – díjmentesen biztosítja. A szállítás során – jegyzőkönyvvel igazolt – sérült termék(ek) árának visszafizetése a termék(ek) Eladóhoz történő visszaérkezését követő 8 munkanapon belül, a Vevő által megadott bankszámlaszámra átutalással történik. A sérült vagy a megrendeléstől eltérően teljesített termék(ek) visszaszállításának költségét Eladó vállalja. Vásárló kötelessége a termékek gondos visszacsomagolásra törekedve arra, hogy a termékek a visszaszállítás során ne sérülhessenek. A feladásról vásárlónak kötelessége a sérülés vagy hibás teljesítés bejelentését követő legkésőbb 14 napon belül gondoskodni.
Az átvételt követő 2 munkanapon belül jegyzőkönyvbe fel nem vett szemmel jól látható külső termék sérülésekért – például termék törése – Eladó nem vállal semmilyen felelősséget. Az átvételt követő 2 munkanapon belül írásban nem jelzett termék hiányért Eladó nem vállal semmilyen felelősséget.

11. Számlázás

Amennyiben megrendeléskor Vásárló nem jelzi papír alapú számla kiállításának az igényét, úgy a fizetés értéknapján Eladó hiteles elektronikus számlát állít ki Vásárló részére, melyet a Vásárló megrendeléskor megadott email címére küld ki Eladó. A számlák végösszege minden esetben 27% ÁFA-t tartalmaz. Amennyiben papír alapú számla igényét Vásárló megrendeléskor jelezte, úgy a számlát Eladó a csomagba helyezi.

12. Szavatosság

12.1. Kellékszavatosság

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló, mint jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül.
Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12.2. Termékszavatosság

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 12.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

13. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz vállalkozás és fogyasztónak minősülő Vásárló) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a Kormányrendelet szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak minősülő Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– szakszerűtlen üzemben tartás, rendszeres karbantartás elmulasztása, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak minősülő Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak minősülő Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Amennyiben a termék cseréje vagy javítása nem lehetséges vagy Eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne, úgy Eladó köteles a jótállási jegyen, annak hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton szereplő vételárat visszafizetni.

Amennyiben a fogyasztási cikk a jótállási időtartam alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában – Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat visszafizetni.

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak jogában áll ugyanazon hiba miatt Eladóval szemben kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint a gyártóval szemben termékszavatossági és az Eladóval szemben jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíteni. Ha viszont egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette a Vásárló a hibás teljesítésből eredő igényét, ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

14. Szavatosság, jótállás érvényesítése

Vásárló a jótállási igényét bejelentheti a vállalkozás 2. pontban feltüntetett székhelyére vagy fióktelepére címzett levélben a vásárláskor kapott számla mellékelésével vagy a 2. pontban feltüntetett email elérhetőségen elektronikus úton, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül.

A jótállási feltételekről a Vásárló bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nem rendelkezik a Vásárló ezekkel a dokumentumokkal vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor a 2. pontban részletezett elérhetőségeken fordulhat bővebb információért az Eladóhoz.

15. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék a Zahara Gold Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére harmadik felet nem lehet kötelezni. A termék vételárának tekintendő az Eladó által a „Rendelés szállítás alatt” elektronikus levél értesítésben szereplő ár.

15.1 Tévesen rögzített utánvét összeg

Utánvét esetén, amennyiben ezen ár bármilyen okból hibásan kerül be a kézbesítést végző futárszolgálat rendszerébe és emiatt a futárszolgálat a szerződéses vételártól eltérő összeget kér be Vásárlótól, úgy a különbséget banki átutalás útján szükséges rendezni. Vételártól alacsonyabb megfizetett utánvét összeg esetén Vásárló kötelessége a különbözetet Eladó 2. pontban rögzített bankszámlájára 8 napon belül megfizetni. 8 napon túli rendezés esetén Eladó jogában áll a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot felszámolni. Vételártól magasabb megfizetett összeg esetén Eladó kötelessége a különbözetet Vásárló által megadott bankszámlaszámra a lehető leghamarabb, de legkésőbb 8 napon belül elutalni. A 8 munkanap akkor veszi kezdetét, amikor a Vásárló a bankszámlaszámát, amire a különbözet megfizetését kéri írásban megadja Eladónak. Tévesen rögzített, vagyis a vételártól eltérő utánvét összeg esetén a Vásárlónak jogában áll úgy is dönteni, hogy a csomagot nem veszi át. Ez esetben a visszaszállítás költsége Eladót, az ismételt kiszállítás költsége viszont Vásárlót terheli. Amennyiben az ár eltérés a csomag feladása után, de még a kézbesítést megelőzően felismerésre kerül, úgy Eladó és Vevő közös megegyezés alapján megállapodhatnak a különbség kézbesítést megelőző rendezésében is. Eltérés esetén Eladónak jogában áll az is, hogy a csomagot kézbesítést megelőzően visszahívja.

16. Esedékesség, késedelmes fizetés

Késedelmes, fizetési határidőn túli fizetés esetén Eladó a mindenkori alapkamat szerinti késedelmi kamatot számíthat fel.

17. Jogérvényesítési lehetőségek

17.1. Panaszkezelés

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 2. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő. Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Vásárló kötelessége a panaszát Eladó felé írásban közölni azon okból, hogy Eladónak nem állnak rendelkezésére olyan technikai eszközök, melyekkel a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül beérkező panaszt rögzíteni tudná. Eladó az írásban beérkezett
panaszt öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrizi. Az Eladó a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a panaszról készült jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el. Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) vagy az elektronikus levél elküldése iránt intézkedik. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

17.2. Egyéb Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a számára: – Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00 Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.:81 Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket
és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A leírtakon felül az Eladó tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje
http://ec.europa.eu/odr

18. ÁSZF módosítása

A Zahara Gold Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a hatályos ÁSZF-et közzéteszi a Webáruház oldalán a hatálybalépés napján.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024.05.08.

19. Letölthető dokumentumok

Általános Szerződési Feltételek:
https://www.gourmetvillage.hu/dokumentumok/aszf_gourmetvillage.pdf
Elállási nyilatkozat minta:
https://www.gourmetvillage.hu/dokumentumok/elallasi_nyilatkozatminta.pdf
Adatvédelmi Szabályzat :
https://www.gourmetvillage.hu/dokumentumok/adatkezelesiszabalyzat_zaharagoldkft.pdf
Cookie Szabályzat (EU):
https://gourmetvillage.hu/dokumentumok/cookie-szabalyzat-gourmetvillage.pdf

Kosár

Keresés a gasztroajándék, kávé, tea, csoki termékek között…

Válassz a gasztroajándék, kávé, tea, csoki kategóriák közül!

Nagyon sajnálom, hogy nincs személyes átvételi lehetőség, de szerencsére a rendeléstől másnap sikerült a szállítás, és így el tudtuk vinni egész Kínáig. Nagyon tetszett a kedvezményezettnek.

Tüdő Ferenc

Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a webáruházra. Sok okos ötletet ad a tanácstalan ajándékot vásárlóknak-eseményenként. Nekem hatalmas segítséget jelentett.Az ajándék gondosan csomagolva érkezett, ügyelve a sérülésmentességre. Végtelenül elégedett vagyok, már több ismerősömnek is ajánlottam!

Dr. Vadas Zsuzsa

Nagyon gyorsan és biztonságban szállították le a csomagot. E-mailen is félórán belül válaszoltak a felmerülő kérdésemre és még kaptam egy nagyon jó ajándék tábla kézműves csokit a rendelésem mellé. Bátran ajánlom őket! 🙂

Sonyák Béla

Udvarias kiszolgálás, rugalmas, villámgyors ügyintézés.

Mézes András

Nagyon szèpen köszönöm a gyors ès pontos kiszolgálást. Ez volt az első rendelèsem, mèg sose rendeltem semmit. Èpsègbe megèrkezett màr màsnap az üveg teàskannàm. Úgy be volt csomagolva, hogy rá lehetett volna ülni. Szuper a webáruház, mindenkinek csak ajànlom.

Balog Ildikó

Gyors szállítás, minden rendben volt. A megrendelt termékek tökéletesek! Ajánlom mindenkinek!

Benke-Bercsényi Kinga

Korrekt szállítási információ a megrendeléskor! Gyors, pontos szállítás.

Kocsis Ferenc

Csomag a leírtakat tartalmazza. Minden probléma mentes és gyors volt. Megbízható oldal .

Srna Szonja

Nagyon örülök, hogy megtaláltam Önöket és remek termékeiket. Széles körben dicsértem finomságaikat és mindenki, aki megkóstolta bármelyiket. Sok sikert kívánok Önöknek.

Spanyár Lajosné

Rendkívül elégedett vagyok a GourmetVillage csapatával. A karácsonyi hajrában is gyorsan kézbesítették a rendelést, gondos figyelemmel csomagolták be a törékeny finomságokat, értesítettek a csomag aktuális státuszairól, így nem izgultam, hogy időben ideér. Különösen jól esett, hogy küldtek egy kis meglepetést a fa alá. 🙂
Nagyon köszönjük, a termékek ízletessége felülmúlta az elképzeléseinket.

Farkas Boglárka

Maximálisan megvoltam elégedve a rendeléssel. Pontosan és sérülés mentesen megkaptan a termeket! Máskor is szívesen vásárolok innen!

Tompa Márta

Rendkívül gyors szállítás, másnap megérkezett amit rendeltem, tökéletesen csomagolva.

Bauer Ildikó

A termékek szépek, különlegesek. Az egyik üveg a gondos csomagolás ellenére elpattant a dobozban, de az ügyfélszolgálat szupergyorsan megoldotta a problémát. Másnap már itt is volt a hibátlan cserecsomag. Bátran ajánlom a webáruházat!

Anonim értékelő

Komolyan be volt csomagolva,még focizni is lehetett volna, akkor sem törik össze!

Szabó Lajos

A webáruházzal maximálisan elégedett vagyok. Az ügyfélszolgálat készséges, rugalmas, gyors. A termékkel kapcsolatos problémámat, annak jelzésekor azonnal megoldották. A vásárolt termék már másnap megérkezett, az sajnos hibás volt, azonban annak jelzésekor azonnal elküldték a csereterméket, így azt a következő napon már ki is szállították. Le a kalappal. 🙂

Anonim értékelő

Tökéletes választás volt innen rendelni. Minden termék amit kértem, /ajándéka/ külön buborékos csomagolásban volt. Esélye sem lett volna sérülni. Nagyon megvagyok elégedve! Ajánlom mindenkinek, különleges termékek, rengeteg kategória. Férfiaknak, nőknek, alkalmakra, karácsonyra. Egyszóval köszönöm és remek választás volt. Máskor is innen rendelek!

Szűcs Erika

Minden teljesen tökéletes volt! Nagyon hamar megkaptam a csomagokat, hibátlan állapotában. Nagyon elégedett vagyok.

Evelin F.

Igaz ugyan, hogy 3 csomag ķávé a szállításból kimaradt, de másnap azonnal pótolták és soronkívül szállították. Korábbi szállításoknál sem volt semmi probléma. Szívesen ajánlom…

Anonim értékelő

Profi csapat dolgozik ott, egy nap alatt megérkezett az ajándéknak szánt rendelés az adott címre ( rendelés 11 óráig előző nap leadva ). Korrekt !

Anonim értékelő

24 óra alatt nálam volt a megrendelt termék. Mindenkinek ajánlom! Fantasztikus csomagolás*, remek üdvözlőkártya. 10/10-re értékelném, ha lehetne az egészet.

* GourmetVillage megjegyzése: A vásárló a Single origin forró csokoládé válogatás ajándékcsomagot választotta.

Kovács M.

A csomag ajándék volt, így a termékekről nem tudok véleményt írni. A rendelés es szállitás folyamata kimondottan gyors. A csomagolás gyönyörű, és az ajándékozottnak is igazán tetszett! Csak ajánlani tudom a csomagot* es a céget is!

*GourmetVillage megjegyzése: A vásárló a LAVENDER DREAM ajándékcsomagot választotta.

Kósa Ilona

A weboldal lenyűgöző és remekül használható! Az ügyfélszolgálaton nagyon kedvesek és készségesek voltak. A szállítással is minden rendben volt; 2 nap múlva meg is érkezett a csomag. Nagyon köszönjük a 6.b nevében is! 🙂

Anonim értékelő

A termékek csomagolása rendkívül gondos és mindenre kiterjedő. Az időjárás igencsak meleg volt rendelésem idején, és a csomagba tettek jégakkut – köszönöm.

Kasza Magdolna

Gyors és precíz kiszolgálás történt így csak ajánlani tudom a céget mindenkinek! Tisztelettel A.

Barkóczi Aurélia

Minden szuper gyorsan ment. Gyors, megbízható, gyönyörűen csomagolva, biztonságosan megérkezett a termék. Rendeljetek tőlük bátran!

Anonim értékelő

Ajándéknak rendeltem a kézműves étcsokoládékat. A megajándékozott nagyon boldog volt, amikor megkapta a finom csokoládékat a személyes jókívánságokat tartalmazó üdvözlőlappal. Gyors szállítás és segítőkész emberek. Mindenkinek szívből ajánlom őket.

Horváth Gabriella

“Kedves GourmetVillage! Nagyon örültem a csomagnak, de különösen vártam az új bögrét(ami azóta a legújabb kedvencem lett/romantikus piros), a kiszállítás is nagyon gyorsan ment, egyszerűen remek. Az epres krémméz és a rumos/diólekvár is mennyei… Köszönöm az élményt, tovább fogom Önöket ajánlani!!”

Anonim értékelő

Nagyon szeretek innen rendelni, szuper gyors a szállítás és nem mellesleg isteniek a termékek! Köszönöm!

Karsai Beatrix

Az ajándékcsomag nagy sikert aratott. A virág örök, a tea látványos és ízletes, a krémméz egyedi és ínycsiklandó, a Ruby csoki az maga a csoda. […] Köszönök mindent.
Nagyon hamar megérkezett a csomag.

Szabó István

Egy kedves kávékedvelő barátunknak rendeltem kávécsomagot karácsonyra. A weboldalukon hamar rátaláltam a megfelelő ajándékra és a rendelés másnapján meg is kaptam a csomagot. Csak ajánlani tudom a GourmetVillage Webáruházat! 🙂

Varga Eszter

A weboldal attekintheto, ízléses, igényes! Az ügyfélszolgálat és az ügyintézés kifogástalan, várakozásunkat felülmúló és rendkívül kedves, korrekt. Később is szeretnénk innen rendelni és szívből ajánlom mindenkinek, aki különleges ajándékot szeretne adni másoknak vagy csak úgy önmaga kényeztetésere!

Balláné Tamási Zsanett

December 21-én rendeltem és ideért karácsonyra a csomag. Nagyon kedves ügyfélszolgálat, gyors kiszállítás. A teák egy részét ajándékként vásároltam, így nem tudok mindegyikről véleményt mondani.

Anonim értékelő

Ajándékba vettem a termékeket. Kinézetre pont olyanok voltak, mint a képen, tetszetős különlegességek.

Anonim értékelő

Gyors szállitás, preciz csomagolás!

Nagy Anikó

Nagyon segítőkészek, bármit kértem, meg tudták oldani, nagyon szívesen ajánlom őket!

Anonim értékelő

Nagyon kedves, segítőkész emberek üzemeltetik ezt a webshopot. Boldog vagyok, hogy léteznek hasonló személyek a kereskedelemben, mert szerintem ritkaság ma. A weboldalon eddig a kávékat próbáltam – nagyon örülök, hogy ilyen jó minőségű kávékat itthonról is be tudtam szerezni!

Anonim értékelő

Tökéletes volt a csomagolás és a megrendelt termékek is. Valószínűleg máskor is fogok rendelni.

Pavliskó Diana

Teaszürös üveg bögrét rendeltem. Nagyon gyorsan megkaptam. Bevált, nagyon szeretem. Szívből ajánlom a honlapot bárkinek.

Kalló Hajnalka
vásárló

Finom ízű kávét sikerült vásárolni. Nem sok webáruházban találtam közepes pörkölésű szemes kávét, ez viszont az, és nagyon rendben is van.

Csordás P.
vásárló

Ajándékba rendeltem unokatesómnak, nagyon profi volt minden, időben megkapta és csak amikor átvette derült ki számára hogy mit is kap. Nagyon tetszik neki minden, nagyon örült! Köszönjük!

Hliva Tamara
vásárló

Könnyű az oldal kezelése, egyszerű megtalálni az információkat. Időben megérkezett a csomag is, e-mailben folyamatosan tájékotattak arról, hogy hol jár.

Nagyné Tóth Dorottya
vásárló

A weboldal teljesen áttekinthető, a megrendelés egyszerű, fizetést követően nem sokkal már el is készült a csomag és átadásra került a futárnak. Meglepődtem, mennyire gyorsak.

Anonim értékelő
vásárló

Nagyon köszönöm a figyelmességüket! A csomag tegnapi napon rendben megérkezett, nagyon elégedett vagyok!
A mai rohanó világban az, hogy karácsony előtt még arra is figyelmet fordítanak, hogy esetleg egy vásárló az Önök technikai akadálya miatt nem tudja leadni a rendelését és ezért kárpótolni próbálják azt gondolom egyedülálló és kiemelkedő! Nagyon köszönöm minden vásárlótársam nevében az ügyfélközpontú hozzáállásukat! Példa értékű!

Boros Brigitta
vásárló

A Zahara zöld kávé keverék az egyik legkülönlegesebb kávé, amit valaha kóstoltunk. Mivel nyers és pörköletlen őrölt kávét is tartalmaz, ezért első kóstolásra más ízt kaptunk, mint amire számítottunk, de nekünk nagyon ízlett! Külön öröm, hogy nemcsak finom, de az egészségünknek is jót teszünk vele.

Viblance logó - zöld kávé vélemény
Orsolya G. Zsigmond

Nagy örömmel fogadtuk az OfficeCoffee felkérését, a Pörköld Magad szemes zöld kávé termékük tesztelésére. A házias pörkölés módot adott arra is, hogy kétfelé bontsuk a csomagot, így kétféleképpen pörköljük azt. A világosabb, franciás, nagyobb szemcséjűvé őrölt kávébabból erős, tejes kávéitalokat főztünk. A sötétebbre pörköltet rövid espresso kávéhoz használtuk. Mindkét esetben teljes volt az elégedettségünk.
Jó szívvel javasoljuk, hiszen mindenképpen finom!

GasztroMagazin véleménye
GasztroMagazin csapata

A Zahara zöld kávé keverék első kóstolásra is nagyon finom volt, de minél többször ittuk, annál jobb lett. Mikor elfogyott a keverék és újra a “sima” kávét ittunk az már nem ízlett, és kevertük is bele rögtön a zöldet.

Juhász Veronika

Magas minőség, különleges ízharmónia – ez a Zahara termékcsalád. Személyes kedvenceim a Yellow Bourbon szemes kávé és a virágzó tea. Mindegy, melyikkel indítom a napot, felfrissít!

Dr. Ragány Angéla

Izgalmas, mégsem harsány ízek. Tökéletes a hangom bemelegítéséhez, köszönöm!

Harcsa Veronika

Exkluzív ajándék Nőknek: virágzó tea, a színpompás iható virágcsokor

Exclusive Offer Only At Divi

X