Barion Pixel
Oldal kiválasztása

Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a www.gourmetvillage.hu, a www.zahara.hu, , a kavegepberles.zahara.hu, valamint a cegesajandek.zahara.hu weboldalak (Továbbiakban: „Weboldal” ) látogatóinak teljes körű tájékoztatást biztosítson személyes adataik a Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa általi kezelésének módjáról, a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról , továbbá az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

2. Adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai

2.1 Adatkezelő

Cég neve: Zahara Gold Kft.
Székhelye: 2111 Szada, Jókai utca 66.
Adószáma: 26311284-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-193007
Email címe: zaharagoldkft@gmail.com
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-144243/2018
Az adatkezelő megegyezik a Weboldal és a domain tulajdonosával és üzemeltetőjével.

2.2 Adatvédelmi tisztviselő

Neve: Berencsiné Berényi Tímea
Állandó lakcíme: 2111 Szada, Jókai utca 66.
Adóazonosító jele: 8432790362
Email címe: zaharagoldkft@gmail.com
Telefon száma: +36 20 993 5131
Az adatvédelmi tisztviselő feladata a Weboldal jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti működésének biztosítása, a vonatkozó jogszabály változások nyomon követése és alkalmazása, jelen Szabályzat szükség szerinti módosítása, információnyújtás, továbbá a szükséges monitoring, controlling intézkedések megtétele. Az adatvédelmi tisztviselő feladat- és hatásköre a munkaköri leírásában került részletezésre.

3. Az Adatfeldolgozók adatai (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)

3.1 Tárhelyszolgáltató (továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)

Cég neve: BITADMIN KFT.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Rév utca 36.
Adószáma: 23579194-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-151342
Email címe: info@pcvilag.hu
A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak, a megrendelések adatainak a tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

3.2 Csomagküldő szolgáltató (továbbiakban: „Csomagküldő”)

3.2.1 Szerződött csomagküldő szolgáltató partner

Cég neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adószáma: 12369410-2-44
Cégjegyzék száma: 13-09-111755
Email címe: info@gls-hungary.com

3.2.2 Nem szerződött alternatív csomagküldő szolgáltató

Cég neve: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószáma: 10901232-2-44
Cégjegyzék száma: 01-10-042463
Email címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
A választott Csomagküldő biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását a Vásárlóknak.

3.3 Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelést és adatfeldolgozást végző szolgáltató(k)(továbbiakban: „Hírlevélküldő”)

Cég neve: Bithuszárok Bt.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Adószáma: 21158218-2-13
Cégjegyzék száma: 13-06-065996
Email címe: info@bithuszarok.hu
A Bithuszárok Bt. biztosítja a hírlevél küldés informatikai hátterét, köztük a szerver szolgáltatást, adatrögzítést, adattárolást.

3.4 Ügyfél vélemény, termék értékelések bekérését, lebonyolítását végző szolgáltató (továbbiakban: „CR”)

Cég neve: CUSTOMER REVIEWS LTD
Székhelye: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ
Cég bejegyzés helye: England & Wales
Cég bejegyzés száma: 11364361
Email címe: support@cusrev.com
A CR biztosítja a Vásárlóktól a megrendelésük teljesítését követően az ügyfél vélemények bekérését, rögzítését és továbbítását Eladónak automatikus elektronikus levél és online űrlap útján.

4. Jogszabályi háttér

A Weboldal működtetése során az Adatkezelő kötelezettséget vállal a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (továbbiakban: „NAIH”) ajánlásainak figyelembevételére.
A hatályos vonatkozó jogszabályok:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
– a személyes adatok gépi feldolgozását szabályozó 1998. évi VI. törvény;
– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;
– Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

5. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett (továbbiakban: „Látogató”) előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadása – és önkéntes hozzájárulásával történik.
A Weboldal használatával a Látogató elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.
Mind megrendelések leadása, mind hírlevél feliratkozás esetén a Látogató/Vásárló részére emailben csatolmányként kiküldésre kerül az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat egyaránt, ezzel biztosítva, hogy ezekhez bármikor, szabadon hozzáférhessen.

6. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye a(z):
– árajánlat készítést és kiküldést;
– szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos információkérést és információnyújtást;
– direkt marketing (kizárólag hírlevél feliratkozás esetén);
– termékek kiszállítását;
– termékek és szolgáltatások kiszámlázását;
– ügyfél vélemények bekérését a szolgáltatás minőségéről és a termékekről
– a Weboldal felhasználói élményének növelését;
– a vásárlási szokások feltérképezése, vásárlói profilok létrehozása, mely lehetővé teszi a hirdetések és a hírlevelek tartamának személyre szabását;
– a Weboldal használatával kapcsolatos – egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható – statisztikák készítését.
Felhívjuk a Látogatók figyelmét, hogy hírlevélre történő feliratkozás esetén direkt marketing tartalmú leveket kiküldését elfogadja.

6.1 Regisztráció

A webáruházban a megrendelések felhasználói fiókban történő utánkövetéséhez, a félbehagyott vásárlások folytatásához és ezekhez kapcsolódó „elhagyott kosár” email értesítésekhez, továbbá a későbbi vásárlások alkalmával a megrendelési folyamat felgyorsításához (adatbetöltés) lehetőség van regisztrációra. A regisztrációs űrlap kitöltése, az adatok megadása önkéntes, a webáruházban történő vásárlásnak NEM FELTÉTELE. A regisztráció feltétele azonban a direkt marketing tartalmú hírlevelekre történő feliratkozás a jelen Szabályzat elfogadása mellett. A hírlevélről a későbbiekben bármikor szabadon, a hírlevelek végén található leiratkozási linken keresztül egyszerűen le lehet iratkozni. Az elhagyott kosárértesítések (maximum 3 email /megkezdett vásárlási folyamat) kizárólag a vásárlói fiókhoz kötött értesítések, melyeket NEM a hírlevél szolgáltató kezel, így a hírlevél leiratkozást követően is küldi a rendszer minden regisztrált vásárlói fiókkal rendelkező Látogatónak a megkezdett és félbeszakított vásárlási folyamat folytatásának megkönnyítése érdekében. Amennyiben ezeket az emaileket sem szeretné a Látogató kapni, úgy a regisztrált fiók törlése szükséges, amit ezen a linken keresztül tud megtenni: https://gourmetvillage.hu/fiokom/ A regisztrált vásárlói fiók megléte NEM feltétele a webáruházban történő vásárlásnak.

7. Általános irányelvek

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja, hogy a Látogatót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

8. Kezelt személyes adatok (továbbiakban: „Adatok”) köre

A Weboldalt a Látogató önmagának azonosítása nélkül is látogathatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütikről (cookie) a Szabályzat 9. pontjában adunk részletes tájékoztatást.
8.1 Ajánlatkérés, információkérés emailben vagy a Weboldalon lévő űrlap segítségével
8.1.1 Név
8.1.2 Email cím
8.1.3 Telefonszám
8.1.4 Cégek esetében: székhely vagy telephely
8.2 Szolgáltatás megrendelés
8.2.1 Név
8.2.2 Telefonszám
8.2.3 Email cím
8.3 Számlázás
8.3.1 Név
8.3.2 Számlázási cím
8.3.3 Cégek esetében: cégnév, székhely, adószám
8.4 Szállítás
8.4.1 Név
8.4.2 Szállítási cím
8.4.3 Telefonszám
8.4.4 Email cím
8.5 Vélemény, értékelés kérés (CR)
8.5.1 Név
8.5.2 Email cím
8.6 Hírlevél küldés
8.6.1 Név
8.6.2 Email cím
8.7 Webadminisztrációs, honlap szerkesztési szolgáltatás
8.7.1 Név
8.7.2 Email cím
8.7.3 Telefonszám
8.7.4 Tárhely hozzáférési adatok
8.7.5 Honlap adminisztrációs felület hozzáférési adatok
8.7.6 Honlap címe

9. Sütik (cookies)

A weboldalon használt sütikről részletes tájékoztatás a Cookie Szabályzat (EU) oldalon található.

10. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a 8. pontban rögzített adatokat a Látogató önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak. Nem kérhető az adatok törlése olyan esetben, amikor az adatok tárolását valamilyen hatályos törvénynek, rendeletnek való jogszabályi megfelelés írja elő.

11. Adattovábbítás, adatfelhasználás

11.1 A hírlevélre feliratkozók személyes adatait közvetlenül a Hírlevélküldő kapja meg és tárolja. A Hírlevélküldő Felhasználási feltételei elérhetőek a https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php linken.
11.2 Termékek rendelése, vásárlása esetében, a Látogató 7.4 pontban részletezett adatait az Adatkezelő a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-nek, mint GLS Futárszolgálat csomagküldő szolgáltatónak, vagy a Magyar Posta Zrt-nek, mint MPL Futárszolgálat szolgáltatónak adja át. A Látogató a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. adatkezelési szabályzatáról a
https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato linken tájékozódhat. A Látogató a Magyar Posta Zrt. adatkezelési szabályzatáról a https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato linken tájékozódhat.
11.3 A Weboldalon a regisztráció során megadott személyes adatokat, illetve a megrendelések adatait a Tárhelyszolgáltató a saját szerverén lévő SQL adatbázisban tárolja. A Tárhelyszolgáltató Adatkezelési Szabályzata elérhető a https://pcvilag.hu/adatkezeles/ linken.
11.4 A megrendelések teljesítését követően a megrendelések adatai (megrendelés dátuma, megrendelő neve és email címe és a rendelt termékek) továbbításra kerülnek a CUSTOMER REVIEWS LTD részére, akik ezen adatokat a vásárlói értékelések bekéréséhez, rögzítéséhez és a tárhelyszolgáltató adatbázisába történő továbbításához használják fel. A CR szolgáltató általános szerződési feltételei olvashatóak a https://www.cusrev.com/terms.html oldalon, az adatkezelési szabályzata a https://www.cusrev.com/data-protection és a https://www.cusrev.com/data-protection oldalakon. A CR szolgáltató a vélemény kérésről maximum 2 emlékeztető email küld a Vásárlónak.
11.4.1 Az értékelő kérdőív kitöltésével és elküldésével egyidejűleg a Vásárló engedélyezi, hogy az Adatkezelő az általa megfogalmazott véleményt és értékelési pontszámot és az ezzel kapcsolatos további üzenetváltást belátása szerint referenciaként szerepeltesse, így különösen, megőrizze, és weboldalain és közösségi média felületein közzé tegye, online és offline marketing anyagaiban használja az alábbi feltételekkel:
11.4.2 A vélemény visszavonásig használható, a visszavonási kérelmet az info@gourmetvillage.hu email címen lehet írásban bejelenteni, melynek feldolgozására Adatkezelőnek 8 munkanap áll rendelkezésére.
11.4.3 A Vásárló a vélemény írásáról szabadon dönthet.
11.4.4 A Vásárló szabadon dönthet arról, hogy névvel vagy anonim módon jelenjen-e meg a véleménye.
11.4.5 Adatkezelőnek jogában áll eldönteni, hogy a véleményt megjeleníti-e a Weboldalon és egyéb felületein.
11.4.6 Kapcsolattartási adatok kizárólag egy esetleges belső audit vagy hatósági ellenőrzés esetén használhatók.
11.4.7 Vásárló megérti és elfogadja, hogy az értékelését és kapcsolattartási adatait harmadik független fél, a CUSTOMER REVIEWS LTD tárolja, annak érdekében, hogy a megjelenő értékelések valódisága és teljessége garantálható legyen.
11.4.8 Vásárló megérti és elfogadja, hogy személyes adatai (név, kapcsolattartási adatok, vélemény szövege, továbbá az a tény, hogy igénybe vette a szolgáltatást) kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
11.5 Az Adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.
11.6 A 10.1-10.5 pontban említetteken túlmenően Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére.
11.7 A fent említett harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig tud felelősséget vállalni.

12. Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

13. Adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

14. A Látogató jogai

A Látogatónak jogában áll adatainak kezeléséről a Szabályzatban leírtakon túlmenően, vagy a Szabályzat értelmezésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A Látogató tájékoztatást az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megadni.
A Látogatónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését. A Látogató az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 14 napon belül feldolgozza, melyről a Látogatót írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.
A Látogató a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

15. Jogorvoslat

A Látogató jogainak megsértése esetén az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság vagy a Látogató lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

16. A szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a
hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

17. A Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2024.03.26-án lépett hatályba és visszavonásig érvényes.

Kosár

Keresés a gasztroajándék, kávé, tea, csoki termékek között…

Válassz a gasztroajándék, kávé, tea, csoki kategóriák közül!

Nagyon sajnálom, hogy nincs személyes átvételi lehetőség, de szerencsére a rendeléstől másnap sikerült a szállítás, és így el tudtuk vinni egész Kínáig. Nagyon tetszett a kedvezményezettnek.

Tüdő Ferenc

Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a webáruházra. Sok okos ötletet ad a tanácstalan ajándékot vásárlóknak-eseményenként. Nekem hatalmas segítséget jelentett.Az ajándék gondosan csomagolva érkezett, ügyelve a sérülésmentességre. Végtelenül elégedett vagyok, már több ismerősömnek is ajánlottam!

Dr. Vadas Zsuzsa

Nagyon gyorsan és biztonságban szállították le a csomagot. E-mailen is félórán belül válaszoltak a felmerülő kérdésemre és még kaptam egy nagyon jó ajándék tábla kézműves csokit a rendelésem mellé. Bátran ajánlom őket! 🙂

Sonyák Béla

Udvarias kiszolgálás, rugalmas, villámgyors ügyintézés.

Mézes András

Nagyon szèpen köszönöm a gyors ès pontos kiszolgálást. Ez volt az első rendelèsem, mèg sose rendeltem semmit. Èpsègbe megèrkezett màr màsnap az üveg teàskannàm. Úgy be volt csomagolva, hogy rá lehetett volna ülni. Szuper a webáruház, mindenkinek csak ajànlom.

Balog Ildikó

Gyors szállítás, minden rendben volt. A megrendelt termékek tökéletesek! Ajánlom mindenkinek!

Benke-Bercsényi Kinga

Korrekt szállítási információ a megrendeléskor! Gyors, pontos szállítás.

Kocsis Ferenc

Csomag a leírtakat tartalmazza. Minden probléma mentes és gyors volt. Megbízható oldal .

Srna Szonja

Nagyon örülök, hogy megtaláltam Önöket és remek termékeiket. Széles körben dicsértem finomságaikat és mindenki, aki megkóstolta bármelyiket. Sok sikert kívánok Önöknek.

Spanyár Lajosné

Rendkívül elégedett vagyok a GourmetVillage csapatával. A karácsonyi hajrában is gyorsan kézbesítették a rendelést, gondos figyelemmel csomagolták be a törékeny finomságokat, értesítettek a csomag aktuális státuszairól, így nem izgultam, hogy időben ideér. Különösen jól esett, hogy küldtek egy kis meglepetést a fa alá. 🙂
Nagyon köszönjük, a termékek ízletessége felülmúlta az elképzeléseinket.

Farkas Boglárka

Maximálisan megvoltam elégedve a rendeléssel. Pontosan és sérülés mentesen megkaptan a termeket! Máskor is szívesen vásárolok innen!

Tompa Márta

Rendkívül gyors szállítás, másnap megérkezett amit rendeltem, tökéletesen csomagolva.

Bauer Ildikó

A termékek szépek, különlegesek. Az egyik üveg a gondos csomagolás ellenére elpattant a dobozban, de az ügyfélszolgálat szupergyorsan megoldotta a problémát. Másnap már itt is volt a hibátlan cserecsomag. Bátran ajánlom a webáruházat!

Anonim értékelő

Komolyan be volt csomagolva,még focizni is lehetett volna, akkor sem törik össze!

Szabó Lajos

A webáruházzal maximálisan elégedett vagyok. Az ügyfélszolgálat készséges, rugalmas, gyors. A termékkel kapcsolatos problémámat, annak jelzésekor azonnal megoldották. A vásárolt termék már másnap megérkezett, az sajnos hibás volt, azonban annak jelzésekor azonnal elküldték a csereterméket, így azt a következő napon már ki is szállították. Le a kalappal. 🙂

Anonim értékelő

Tökéletes választás volt innen rendelni. Minden termék amit kértem, /ajándéka/ külön buborékos csomagolásban volt. Esélye sem lett volna sérülni. Nagyon megvagyok elégedve! Ajánlom mindenkinek, különleges termékek, rengeteg kategória. Férfiaknak, nőknek, alkalmakra, karácsonyra. Egyszóval köszönöm és remek választás volt. Máskor is innen rendelek!

Szűcs Erika

Minden teljesen tökéletes volt! Nagyon hamar megkaptam a csomagokat, hibátlan állapotában. Nagyon elégedett vagyok.

Evelin F.

Igaz ugyan, hogy 3 csomag ķávé a szállításból kimaradt, de másnap azonnal pótolták és soronkívül szállították. Korábbi szállításoknál sem volt semmi probléma. Szívesen ajánlom…

Anonim értékelő

Profi csapat dolgozik ott, egy nap alatt megérkezett az ajándéknak szánt rendelés az adott címre ( rendelés 11 óráig előző nap leadva ). Korrekt !

Anonim értékelő

24 óra alatt nálam volt a megrendelt termék. Mindenkinek ajánlom! Fantasztikus csomagolás*, remek üdvözlőkártya. 10/10-re értékelném, ha lehetne az egészet.

* GourmetVillage megjegyzése: A vásárló a Single origin forró csokoládé válogatás ajándékcsomagot választotta.

Kovács M.

A csomag ajándék volt, így a termékekről nem tudok véleményt írni. A rendelés es szállitás folyamata kimondottan gyors. A csomagolás gyönyörű, és az ajándékozottnak is igazán tetszett! Csak ajánlani tudom a csomagot* es a céget is!

*GourmetVillage megjegyzése: A vásárló a LAVENDER DREAM ajándékcsomagot választotta.

Kósa Ilona

A weboldal lenyűgöző és remekül használható! Az ügyfélszolgálaton nagyon kedvesek és készségesek voltak. A szállítással is minden rendben volt; 2 nap múlva meg is érkezett a csomag. Nagyon köszönjük a 6.b nevében is! 🙂

Anonim értékelő

A termékek csomagolása rendkívül gondos és mindenre kiterjedő. Az időjárás igencsak meleg volt rendelésem idején, és a csomagba tettek jégakkut – köszönöm.

Kasza Magdolna

Gyors és precíz kiszolgálás történt így csak ajánlani tudom a céget mindenkinek! Tisztelettel A.

Barkóczi Aurélia

Minden szuper gyorsan ment. Gyors, megbízható, gyönyörűen csomagolva, biztonságosan megérkezett a termék. Rendeljetek tőlük bátran!

Anonim értékelő

Ajándéknak rendeltem a kézműves étcsokoládékat. A megajándékozott nagyon boldog volt, amikor megkapta a finom csokoládékat a személyes jókívánságokat tartalmazó üdvözlőlappal. Gyors szállítás és segítőkész emberek. Mindenkinek szívből ajánlom őket.

Horváth Gabriella

“Kedves GourmetVillage! Nagyon örültem a csomagnak, de különösen vártam az új bögrét(ami azóta a legújabb kedvencem lett/romantikus piros), a kiszállítás is nagyon gyorsan ment, egyszerűen remek. Az epres krémméz és a rumos/diólekvár is mennyei… Köszönöm az élményt, tovább fogom Önöket ajánlani!!”

Anonim értékelő

Nagyon szeretek innen rendelni, szuper gyors a szállítás és nem mellesleg isteniek a termékek! Köszönöm!

Karsai Beatrix

Az ajándékcsomag nagy sikert aratott. A virág örök, a tea látványos és ízletes, a krémméz egyedi és ínycsiklandó, a Ruby csoki az maga a csoda. […] Köszönök mindent.
Nagyon hamar megérkezett a csomag.

Szabó István

Egy kedves kávékedvelő barátunknak rendeltem kávécsomagot karácsonyra. A weboldalukon hamar rátaláltam a megfelelő ajándékra és a rendelés másnapján meg is kaptam a csomagot. Csak ajánlani tudom a GourmetVillage Webáruházat! 🙂

Varga Eszter

A weboldal attekintheto, ízléses, igényes! Az ügyfélszolgálat és az ügyintézés kifogástalan, várakozásunkat felülmúló és rendkívül kedves, korrekt. Később is szeretnénk innen rendelni és szívből ajánlom mindenkinek, aki különleges ajándékot szeretne adni másoknak vagy csak úgy önmaga kényeztetésere!

Balláné Tamási Zsanett

December 21-én rendeltem és ideért karácsonyra a csomag. Nagyon kedves ügyfélszolgálat, gyors kiszállítás. A teák egy részét ajándékként vásároltam, így nem tudok mindegyikről véleményt mondani.

Anonim értékelő

Ajándékba vettem a termékeket. Kinézetre pont olyanok voltak, mint a képen, tetszetős különlegességek.

Anonim értékelő

Gyors szállitás, preciz csomagolás!

Nagy Anikó

Nagyon segítőkészek, bármit kértem, meg tudták oldani, nagyon szívesen ajánlom őket!

Anonim értékelő

Nagyon kedves, segítőkész emberek üzemeltetik ezt a webshopot. Boldog vagyok, hogy léteznek hasonló személyek a kereskedelemben, mert szerintem ritkaság ma. A weboldalon eddig a kávékat próbáltam – nagyon örülök, hogy ilyen jó minőségű kávékat itthonról is be tudtam szerezni!

Anonim értékelő

Tökéletes volt a csomagolás és a megrendelt termékek is. Valószínűleg máskor is fogok rendelni.

Pavliskó Diana

Teaszürös üveg bögrét rendeltem. Nagyon gyorsan megkaptam. Bevált, nagyon szeretem. Szívből ajánlom a honlapot bárkinek.

Kalló Hajnalka
vásárló

Finom ízű kávét sikerült vásárolni. Nem sok webáruházban találtam közepes pörkölésű szemes kávét, ez viszont az, és nagyon rendben is van.

Csordás P.
vásárló

Ajándékba rendeltem unokatesómnak, nagyon profi volt minden, időben megkapta és csak amikor átvette derült ki számára hogy mit is kap. Nagyon tetszik neki minden, nagyon örült! Köszönjük!

Hliva Tamara
vásárló

Könnyű az oldal kezelése, egyszerű megtalálni az információkat. Időben megérkezett a csomag is, e-mailben folyamatosan tájékotattak arról, hogy hol jár.

Nagyné Tóth Dorottya
vásárló

A weboldal teljesen áttekinthető, a megrendelés egyszerű, fizetést követően nem sokkal már el is készült a csomag és átadásra került a futárnak. Meglepődtem, mennyire gyorsak.

Anonim értékelő
vásárló

Nagyon köszönöm a figyelmességüket! A csomag tegnapi napon rendben megérkezett, nagyon elégedett vagyok!
A mai rohanó világban az, hogy karácsony előtt még arra is figyelmet fordítanak, hogy esetleg egy vásárló az Önök technikai akadálya miatt nem tudja leadni a rendelését és ezért kárpótolni próbálják azt gondolom egyedülálló és kiemelkedő! Nagyon köszönöm minden vásárlótársam nevében az ügyfélközpontú hozzáállásukat! Példa értékű!

Boros Brigitta
vásárló

A Zahara zöld kávé keverék az egyik legkülönlegesebb kávé, amit valaha kóstoltunk. Mivel nyers és pörköletlen őrölt kávét is tartalmaz, ezért első kóstolásra más ízt kaptunk, mint amire számítottunk, de nekünk nagyon ízlett! Külön öröm, hogy nemcsak finom, de az egészségünknek is jót teszünk vele.

Viblance logó - zöld kávé vélemény
Orsolya G. Zsigmond

Nagy örömmel fogadtuk az OfficeCoffee felkérését, a Pörköld Magad szemes zöld kávé termékük tesztelésére. A házias pörkölés módot adott arra is, hogy kétfelé bontsuk a csomagot, így kétféleképpen pörköljük azt. A világosabb, franciás, nagyobb szemcséjűvé őrölt kávébabból erős, tejes kávéitalokat főztünk. A sötétebbre pörköltet rövid espresso kávéhoz használtuk. Mindkét esetben teljes volt az elégedettségünk.
Jó szívvel javasoljuk, hiszen mindenképpen finom!

GasztroMagazin véleménye
GasztroMagazin csapata

A Zahara zöld kávé keverék első kóstolásra is nagyon finom volt, de minél többször ittuk, annál jobb lett. Mikor elfogyott a keverék és újra a “sima” kávét ittunk az már nem ízlett, és kevertük is bele rögtön a zöldet.

Juhász Veronika

Magas minőség, különleges ízharmónia – ez a Zahara termékcsalád. Személyes kedvenceim a Yellow Bourbon szemes kávé és a virágzó tea. Mindegy, melyikkel indítom a napot, felfrissít!

Dr. Ragány Angéla

Izgalmas, mégsem harsány ízek. Tökéletes a hangom bemelegítéséhez, köszönöm!

Harcsa Veronika

Exkluzív ajándék Nőknek: virágzó tea, a színpompás iható virágcsokor

Exclusive Offer Only At Divi

X